BOB&BOBEK white

MALÝ PARTNER

BRONZE

MALÉ PARTNERSTVÍ ZAHRNUJE

ČESKÁ TELEVIZE

Sponzorský odkaz v rámci premiéry v ČT

Product placement (logo) za podmínek stanovených ČT

KINA

Product placementumístění nebrandanovaného produktu

VIP pozvánky na premiéru v Praze

Pozvánky na premiéru v Praze

Logo a název  Partnera v úvodních i závěrečných titulcích

Uvedení na všech propagačních materiálech k filmu v sekci

DALŠÍ NABÍDKY PARTNERŮM

Vyrobení animovaného klipu (v délce 10 – 30 vteřin)

Obrázky v rámci proma

VOD

Logo a název  v úvodních i závěrečných titulcích

Velikost Loga partnera

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Logo, název, sponzorský odkaz  facebookové stránky filmu

Velikost Loga partnera

Logo, název, sponzorský odkaz  instagramové stránky filmu

Velikost Loga partnera

Logo, název  propagace filmu Vimeo

Velikost Loga partnera

Logo, název  propagace filmu Youtube

Velikost Loga partnera

BRONZE 

BRONZE

1x

10x

20x

ANO

PARTNER

BRONZE

20 vteřin

5x

BRONZE

ANO

100%

BRONZE

ANO

100%

ANO

100%

ANO

100%

ANO

100%